Energiatanusítvány

Mire jó az energiatanúsítvány

Ha lakást vesz, az egyik legfontosabb információ az lehet, hogy energetikai szempontból milyen állapotban van az ingatlan. Azaz például milyen a fűtési rendszere, vagy az ablakok állapota, mire kell számítani, ha jön a tél, vagy ha jön a havi fűtési számla. Az energiatanúsítványt az eladónak kötelezően el kell készíttetnie ingatlan eladása vagy bérbeadása előtt. A tanúsítvány nem csak azért jó, mert a hűtőszekrények színes csíkjaihoz hasonlóan érthető információkat ad a lakásról, hanem azért is, mert a tanúsítványt készítő szakember javaslatokat is tesz, hogyan lehetne a lakás állapotán javítani.

Az energiafogyasztás alapján a tanúsítvány egy skálán energetikai osztályokba sorolja az ingatlanokat. A skála a legkedvezőbb „A+” kategóriától a legkedvezőtlenebb „I” kategóriáig terjed. A „C” kategória az, amelyik éppen megfelel az új épületek energetikai követelményeinek.

Ki készítheti el a tanúsítványt?

Az energetikai tanúsítványt minden esetben szakértő készíti el, aki szerepel a Magyar Mérnöki Kamara vagy a Magyar Építész Kamara névjegyzékében.

A jogosultsági szám azt bizonyítja, hogy a tanúsító valóban letette a szükséges szakvizsgát.

A www.lakcimke.hu/tanusitok weboldalán is kereshet jogosult szakértőt!

Milyen információkat tartalmaz egy tanúsítvány?

1. A tanúsítványon szerepelnie kell a megrendelő nevének és címének.

2. Fel kell tüntetni a tanúsított ingatlan pontos címét, hogy az épület egyértelműen beazonosítható legyen.

3. A tanúsító neve, címe és a Mérnök vagy Építész Kamara által nyilván tartott jogo­sultsági száma is a dokumentum kötelező eleme.

4. Az összesített energetikai jellemző értéke megmutatja, hogy alakja, falazata, fűtési rendszere stb. alapján, mekkora a lakás elvi energiaigénye éves szinten egy négyzetmé­terre. Ezt kWh/m2 a-ban adják meg.

5. A tanúsítványon szerepel egy összehasonlítási érték is, szintén kWh/m2 a-ban, ami azt mutatja, hogy mennyi lenne az új szab­ványok alapján elfogadott elvi energiafo­gyasztás.

6. Százalékban is megadják, hogy az épü­let elvi fogyasztása mennyiben tér el a követelménytől. 100% feletti értéknél lakásunk több energiát igényel az üzemeltetéshez, mint az új építésű lakásokra vonatkozó aktuális műszaki szabványok előírása. 100% alatti érték azt jelenti, hogy a követelményértékeknél alacsonyabb energiafogyasztású, azaz jobb besorolású lesz az épület.

7. A hűtők, mosógépek címkézéséhez hason­lóan „A+”-tól „I” kategóriáig energetikai osztályba sorolják az ingatlant, ahol az „A+” a legjobb, az „I” a legrosszabb kate­góriát jelenti.

8. Az energiaosztályt egy színes skálán is feltüntetik, ami segíti a könnyebb eligazo­dást.

9. Ha a tanúsított épület nem éri el a C kate­góriát, akkor korszerűsítésre és hatékony üzemeltetésre vonatkozó javaslatokat is tesz a tanúsító.

10. A kiállítás dátuma és a készítő aláírása hi­telesíti a dokumentumot, amely a kiállítás­tól számított 10 évig érvényes.

11. Nem kötelező elem, de bevett gyakorlat, hogy az épületről készült fotó is szerepel a dokumentumon.

Miért fontos a korszerűsítési javaslatokra figyelni?

A tanúsítvány egyik legfontosabb része a korszerűsítési javaslatokat tartalmazó rovat. Itt a szakértő leírja, melyek azok a beavatkozások, amelyekkel javíthatjuk otthonunk energetikai besorolását, és azt is megállapítja, hány energiaosztályt léphetünk előre, ha minden tanácsát megfogadjuk. A javaslatok sorrendbe állítják, melyik beavatkozással lehet a legtöbbet megspórolni. A szakember tapasztalata segíthet abban a döntésben, hogy a legkisebb ráfordítás mellett a legjobban megtérüljön az energiamegtakarítást célzó korszerűsítés, ezért a tanúsítás mellé érdemes költséghatékonysági számításokat is kérni. Ezekből a számításokból kiderül, hogy az egyes javaslatok mekkora beruházási költ­séggel járnak, mennyi energia takarítható meg ezáltal, és mennyi idő alatt térül meg a befektetett összeg az energiaszámlák csökkenésével. A számítás megkönnyítheti döntésünket a fejlesztések ütemezéséről.

Tudjon meg többet az épületek energetikai tanúsításáról a www.lakcimke.hu oldalról!

Miért kötelező az energiatanúsítvány elkészíttetése?

Az 176/2008. kormányrendelet szabályozza, hogy milyen esetekben, kinek, és milyen feltételekkel kell a tanúsítványt elkészíttetni, ki készítheti el és mennyibe kerül a tanúsítás. Főszabályként bárki elkészíttetheti otthona energetikai tanúsítványát, de az az új épületek építésekor, valamint a lakás eladásakor, illetve bérbeadásakor lesz csak kötelező. Eladáskor és bérbeadáskor csak 2012. január 1-jétől, új épület esetében (annak egészére) már 2009. január 1-jétől kell tanúsítványt készíttetni. Üdülő, ideiglenes létesítmény, műemlék- és helyi védelem alatt álló épület esetében nem lesz kötelező a tanúsítvány. Ha azonban az üdülőépületet szeretnénk lakóházzá átminősíttetni, a minimálisan „C” besorolású tanúsítvány megléte már előírás. A jövőben állami támogatásoknál pályázati feltétel lesz a tanúsítvány bemutatása és az épület energetikai minőségének javítása. Az energiatanúsítvány a kiállításától számított 10 évig érvényes.

Hogyan használjuk a tanúsítványt?

A tanúsítvány nem csak lakás eladásakor, vagy bérbeadásakor jöhet jól, hanem akkor is, ha nagyobb korszerűsítést tervezünk. Ha eladóként állíttatjuk ki a tanúsítványt, abból kiderülhet, hogy érdemes-e még az el­adás előtt korszerűsíteni a lakást, ami ezzel jobb energetikai kategóriába kerülhet, így akár magasabb árat kaphatunk érte. Ráadásul a ta­núsítvány adta korrekt és hiteles tájékoztatás erősítheti a leendő vevők bizalmát. Vevőként egyértelmű a helyzet: új épület vásárlásakor mindenképpen kérjük el a kisze­melt lakás lakcímkéjét. Használt lakás esetén is érdemes jelezni az eladónak, hogy szeret­nénk látni a tanúsítványt, mert így előre tájé­kozódhatunk, hogy milyen energiafogyasztás­ra számíthatunk majd, illetve hogy beköltözés után mennyit kell majd korszerűsítésre köl­tenünk. Megkönnyítheti a döntést a tanúsít­vány akkor is, ha több lakás közül szeretnénk választani, hiszen így könnyen összehasonlít­hatóvá válik a lakások energetikai állapota. Fontos tudni, hogy a tanúsítvány kiállítta­tása mindig az eladó vagy bérbeadó dolga, így a költségek is őt terhelik. 

Hogyan lesz az épület a megfelelő kategóriába besorolva?

Új ingatlan esetén a tanúsítás egyszerűsített eljárásban, a kivitelezési tervdokumentáció energetikai fejezete alapján készül. Ha az épület a tervnek megfelelően készült el, és ezt a felelős műszaki vezető igazolja, akkor a tanúsító könnyen megállapíthatja az épü­let energetikai besorolását. Nem új épületeknél, ha nem állnak rendelkezésre az épület ter­vei, a tanúsítónak a helyszínen fel kell mérnie a lakás paramétereit: a szerkezeteket, a fal­vastagságot, a lakás méretét, az épületgépé­szeti berendezéseket, a nyílászárókat stb. A tanúsítás során az energetikai tervezéshez ha­sonló számítással lehet az épület energetikai jellemzőit megállapítani és a követelmények­kel összehasonlítani. Ez a – szakmailag leg­inkább elfogadható – módszer az úgynevezett számításon alapuló tanúsítás. A felmérés során szükség lehet műszeres vizsgálatra is, így például a hőhidak feltá­rására hőkamerás felvétel vagy hőpisztolyos diagnosztika készítésére a házról, a nyílászá­rók állapotát pedig úgynevezett légtömörségméréssel (BlowerDoor-méréssel) ellenőrizheti a szakértő. Az épületek tanúsítására létezik egy másik, az úgynevezett fogyasztáson alapuló eljárás is, ez a módszer azonban nagyon csalóka lehet, sokkal inkább a benne lakókat, mint az épületet minősíti.

Szeretné tudni, az Ön háza milyen besosolásba esik? Játsszon a Lakcímke kalkulátorral, ahol tájékoztató becslést kaphat! 

Mennyibe kerül egy tanúsítvány?

A tanúsítás a ráfordított időtől és a feladat bonyolultságától függ. A jogszabály szerint legfeljebb 11 000 forint munkadíjat, és indo­kolt költségeket (utazás, fényképezés, fény­másolás) számíthat fel a tanúsító. Ha elkerül­hetetlen az alaposabb műszaki felmérés (és ilyen lesz a használt lakások nagy része, ahol nem áll rendelkezésre a hiteles műszaki doku­mentáció), akkor a munkadíj a jogszabály sze­rint 25 000-30 000 forint körül alakulhat, erre jönnek még az esetleg szükséges speciális vizsgálatok, illetve a további szaktanácsadás költségei. Természetesen a tanúsítást nyújtó szakemberek szolgáltatási csomagjai és az ehhez szabott árak eltérőek lehetnek, ezért mindig előre tájékozódjunk, hogy az árajánlat mögött milyen mélységű mérnöki munka áll. 

Hogyan zajlik a társasházak tanúsítása?

Ha több lakás van egy épületben, akkor fel­merül a kérdés, hogy ezeket csak egyszerre vagy akár külön-külön is lehet-e tanúsítani. A jogszabály szerint elvégezhető a tanúsítás akár egy lakásra is, de a szakértőnek ilyenkor is az egész épület tanúsításával kell kezdenie, majd a lakás egyéni adottságait figyelembe véve korrigálja a számítást, és sorolja be az ingatlant. Ha társasházban lakunk, akkor célszerű közösen összefogva, az egész épület tanúsí­tását elvégeztetni, mert így az egy lakásra eső költségek jóval alacsonyabbak lesznek. A jogszabály szerint az egész házra készített, összesített tanúsítvány érvényes az egyes lakások eladásakor, bérbeadásakor. 

Lakcímke kiadványunkban bővebben olvashat a témáról.